Impressum

AZ-Delivery Vertriebs GmbH
Bräugasse 9
94469 Deggendorf

Telefoon: 0991/99927827

Maandag t/m vrijdag 10.00 - 18.00 0,14€ / min. btw vanaf de Duitse vaste lijn, mobiele telefoon max. 0,42€ / min. btw
E‑mail: info@az-delivery.com

AEEE-Reg.-Nr.: DE 62624346

Vertegenwoordigd door:
Hoofd van het bedrijf Albert Vu
Hoofd van het bedrijf Andreas Bonacina

Inschrijving:
Geregistreerd in het Handelsregister.
Register rechtbank: District Court HRB - Deggendorf
Registernummer: HRB 4592

BTW-nummer:
Identificatienummer van de belasting over de toegevoegde waarde overeenkomstig artikel 27 a van de Duitse wet op de belasting over de toegevoegde waarde:
DE296200645

Belastingnummer: 108 / 121 / 90585

Verantwoordelijk voor de inhoud (overeenkomstig artikel 55, lid 2, rstv):
Hoofd van het bedrijf Albert Vu
Bräugasse 9, 94469 Deggendorf


Kennisgeving volgens de online geschillenbeslechtingsverordening

Volgens de huidige wetgeving zijn we verplicht om consumenten te informeren over het bestaan van het Europees platform voor online geschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder dat er een rechtbank nodig is. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de oprichting van het platform. Het Europees Online Platform voor geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr. Onze e-mail luidt: info@az-delivery.com

We willen er echter op wijzen dat we niet bereid zijn deel te nemen aan het geschillenbeslechtingsproces in het kader van het Europees platform voor online geschillenbeslechting. Gebruik ons e-mailadres en telefoonnummer om contact met ons op te nemen.Disclaimer - juridische mededelingen

Sectie 1 Waarschuwing over inhoud
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. De aanbieder van deze website garandeert echter niet de juistheid en actualiteit van de gratis en vrij toegankelijke journalistieke adviseurs en het verstrekte nieuws. De genoemde bijdragen weerspiegelen de mening van de respectieve auteur en niet altijd de mening van de leverancier. Het loutere doel van het opvragen van de gratis en vrij toegankelijke inhoud creëert geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder, in dit opzicht is er geen wil om de aanbieder te binden.

Afdeling 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites zijn onderworpen aan de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Bij het voor het eerst koppelen van de externe links controleerde de provider de externe inhoud om te zien of er juridische overtredingen waren. Op dat moment waren er geen inbreuken zichtbaar. De provider heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. Het instellen van externe links betekent niet dat de provider de inhoud achter de referentie of link als zijn eigen inhoud aanneemt. Een constante controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concrete aanwijzingen van juridische schendingen. Echter, in geval van kennis van juridische schendingen, zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.

Sectie 3 Auteursrecht- en prestatierechten
De inhoud gepubliceerd op deze website zijn onderworpen aan de Duitse auteursrecht- en prestatiebeschermingswet. Elke exploitatie die niet is toegestaan door de Duitse auteursrecht- en prestatiebeschermingswet vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de betreffende rechthebbende. Dit geldt met name voor de duplicatie, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd dupliceren of verspreiden van individuele inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en strafbaar bij wet. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

Sectie 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden
Voor zover de bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde paragrafen, wordt dit uitdrukkelijk op het juiste punt aangegeven. In dit geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden in elk afzonderlijk geval van toepassing.